Huisregels

Algemene voorwaarden verhuur beachvelden, versie 1.2 d.d. 21 juli 2017
 bcz40
1. Aanvaarding voorwaarden.
a. De huurder gaat akkoord met de voorwaarden, zoals gesteld door Stichting Beachcenter Zuidhorn, middels het aanvinken tijdens de reservering of schriftelijk via de mail.
b. Over deze voorwaarden is geen correspondentie mogelijk.
c. Wil je een (meerdaags) evenement organiseren? Informeer dan bij de gemeente Zuidhorn of je een vergunning nodig hebt! Controleer hier of je een vergunning nodig hebt.
2. Reserveren.
a. u meldt zich aan via de website www.beachcenterzuidhorn.nl en plaatst de reservering.
b. hierna vindt de betaling plaats.
c. na ontvangst van de betaling ontvangt u een ontvangstbevestiging.
d. deze neemt u mee naar het beachcenter.
e. indien uw veld in gebruik is door recreanten, dan laat u hen de ontvangstbevestiging zien.
f. in de berging staan alle materialen die gebruikt kunnen worden.
g. er is iemand van de stichting 15 minuten voor aanvang van de huurperiode aanwezig voor de instructies m.b.t. opbouwen en opruimen van de benodigde materialen.
h. na de verhuurperiode dient de berging afgesloten te worden.
i. na de verhuurperiode worden de materialen op de juiste plek opgeborgen.
j. u meldt  bijzonderheden aan velden en/of materialen aan via een bericht aan de stichting, mail naar info@beachcenterzuidhorn.nl.
k. LET OP: de gereserveerde tijden zijn inclusief de tijd die men nodig heeft om een veld of meerdere velden op te bouwen dan wel af te breken. Tip: kom dus op tijd en wil je zeker weten dat je minimaal één volledig uur kunt spelen reserveer dan twee uren!
3. Verzuim.
 a. indien huurder de materialen niet heeft opgeborgen in de daarvoor bestemde accommodatie en/of deze accommodatie niet zorgvuldig heeft vergrendeld zal de stichting € 50,00 kosten in rekening brengen voor het vergrendelen door één van de leden van de stichting. Eventuele schade veroorzaakt door het niet zorgvuldig opbergen van de materialen in de daarvoor beschikbare accommodatie en of en niet voldoende afsluiten van deze worden in rekening gebracht aan de huurder.
4. Schade.
a. Schade aan het Beachcenter of materialen behorende bij het Beachcenter komen altijd ten laste van de huurder.
b. Stichting Beachcenter Zuidhorn is niet verantwoordelijk voor materiële schade en lichamelijk letsel van de huurder, of verwanten in welke vorm dan ook.

Huisregels Beach Center Zuidhorn, versie 1.0 dd 2 augustus 2016
 We beschikken over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden, daarom aan iedereen het verzoek zuinig om te gaan met het beach center.
1. Graag het beachcenter inclusief materialen zodanig gebruiken dat hieraan geen onnodige schade of slijtage ontstaat.
2. Bij het gebruik door groepen is de houder/houdster van de sleutel tevens de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt op het verantwoord en oordeelkundig gebruik van de accommodatie.
3. Fietsen worden gestald op het daarvoor bestemde tegelplateau voor de sporthal en nooit tegen hekken van het beach center.
4. De hekken rondom de baan zijn niet bestand tegen zware gewichten. Hangen aan of zitten op de hekken is niet toegestaan.
5. De aanwezige reclameborden zijn kwetsbaar, gelieve daar rekening mee te houden.
6. De gebruikte materialen dienen na afloop weer opgeborgen te worden door de gebruikers op de daarvoor bestemde plaats in de materiaalberging.
7. Het is verboden de baan te betreden met alcohol en etenswaren, eten & drinken buiten het beach center is toegestaan, dit kan alleen zo blijven als je bij vertrek je rommel in de daarvoor bestemde blauwe afvaltonnen gooit. Verontreinigingen zijn funest voor het zand.
8. Uiteraard mag er gesport worden op de beachvelden, mits deze beschikbaar zijn, reserveringen gaan altijd voor.
9.Spreek elkaar aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de afspraken houdt.
10. Wanneer je je niet aan de afspraken kunt houden, moet je er rekening mee houden dat je acties vanaf heden een vervolg kunnen krijgen, help elkaar daarom om je aan deze regels te houden.
11.  Het is verboden om binnen de hekken te roken.
12. Verboden voor honden of andere dieren.
13. Geen glaswerk op of rond de velden gebruiken.
14. Geen kauwgom op het veld gooien/spugen.
15. Houd het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval en gebruik de vuilnisbakken rond het veld om al het afval in te doen.
16. Geen doelen slepen over het zand, na gebruik terugzetten op de opstelplaatsen.
17. Niet hangen aan doelen of doeltjes.
18. Sluit het hek van het veld na gebruik.
19. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico,  voor schade en/of letsel is de stichting  niet aansprakelijk.